Szkolenie serwisowe TOKO 04.11.23

(2023-10-14)

To już 25. rok naszych szkoleń serwisowych w Polsce pod patronatem światowego lidera w tej branży – szwajcarskiej firmy TOKO®. więcej »

TRIPLE X

(2021-12-03)

Nowa generacja smarów więcej »

REWOLUCJI ciąg dalszy !

(2020-10-11)

W 2020 weszły w życie (zapowiadane już od 2009 roku) dyrektywy Komisji Europejskiej więcej »

Elephant Pro-Sport Sp.J.

ul. Tenisowa 18

53-033 Wrocław

Tel: +48 609 299 252

       +48 71 372 30 73

office@elephant.pl


2012-02-14

XXVI Memoriał im. Bronisława Haczkiewicza w Zieleńcu

Galeria / PLAKAT_HAK_2012

REGULAMIN

XXVI MEMORIAŁU

im. BRONISŁAWA HACZKIEWICZA

pod honorowym patronatem

Rektora

Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

 

 

1. Cel podstawowy:

 

Zawody służą ocenie umiejętności jazdy technicznej oraz doskonaleniu poziomu jazdy sportowej w narciarstwie alpejskim.

Cele dodatkowe:

1. Przeprowadzenie sprawdzianu kwalifikującego do kursu na stopień Pomocnika Instruktora.

2. Przeprowadzenie eliminacji do Ogólnopolskich Zawodów Instruktorów dla Demonstratorów i Pomocników Instruktora (stażystów).

3. Podnoszenie kwalifikacji narciarskich kadry instruktorskiej PZN oraz instruktorów rekreacji.

 

2. Organizator:

Zespół Zimowych Form Rekreacji Ruchowej AWF Wrocław.

Kierownikiem zawodów jest dr Piotr Kunysz*.

 

3. Termin i miejsce:

4 marzec 2012, Zieleniec

 

4. Konkurencje

a) jazda techniczna: łuki płużne, śmig, skręt równoległy NW

b) slalom gigant

Zawody rozgrywane są w 2 grupach: grupa kobiet i grupa mężczyzn.

 

5. Zasady uczestnictwa

W zawodach ma prawo uczestniczyć każdy. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie opłaty startowej.

Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu.

Organizatorzy nie zapewniają karnetów.

Każdy uczestnik zobowiązany jest dokonać ubezpieczenia NW we własnym zakresie.

 

6. Zgłoszenia

Do dnia 02.03.2010 Przyjmujemy zgłoszenia pod adresem e-mail

urszula.sabat@awf.wroc.pl

Zgłoszenie jest ważne w momencie otrzymania potwierdzenia zgłoszenia.

Zgłoszenie oraz wpłata wpisowego w dniu zawodów możliwa jest w biurze zawodów - budynek Regle, Zieleniec

Wpisowe do zawodów:

- 40 zł / os, płatne w budynku P4, sala 3/29, AWF Wrocław, Stadion Olimpijski. Zgłoszenie oraz wpłata wpisowego w dniu zawodów możliwa jest w biurze zawodów - budynek Regle, Zieleniec.

Odbiór numerów startowych - w dniu rozgrywania Mistrzostw, w biurze zawodów; kaucja za nr - 50,00 pln

O kolejności startu przejazdu w gigancie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

7. Program zawodów - punktacja

Na program zawodów składa się dwubój:

* jazda techniczna - 3 ewolucje - rezultatem jest suma pkt. uzyskanych za poszczególne ewolucje

* jazda sportowa - slalom gigant, rezultatem jest lepszy czas przejazdu

Wynikiem dwuboju jest suma miejsc. W przypadku równej sumy miejsc o kolejności decyduje lepszy rezultat jazdy technicznej.

Slalom gigant przeprowadzony jest w oparciu o NRS.

Czas wzorcowy (obliczeniowy) ustala się wg zasad podanych w „Wytycznych Szkolenia"

O kolejności startu przejazdu w gigancie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

8. Nagrody

Nagrody zależne są od uzyskania sponsoringu. Dyplomy, puchary oraz nagrody otrzymują zwycięzcy w klasyfikacji kobiet i mężczyzn za 1, 2 i 3 miejsce oraz zawodnik który uzyska największą liczbę punktów w części technicznej.

 

9. Sędziowanie

Zawody sędziują osoby powołane przez organizatora. Konkurencje techniczne będą sędziowane przez Instruktorów Wykładowców SITN PZN.

 

10. Protesty

Można zgłaszać zaraz po zakończeniu konkurencji w biurze zawodów.

Warunkiem rozpatrzenia protestu będzie wniesienie kaucji w wysokości 100 zł.

Kaucja zostanie zwrócona po uznaniu protestu.

 

Uwaga !

W szczególnych przypadkach (m.in. pogodowych) organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu o czym niezwłocznie poinformuje zainteresowanych.

 

* pytania i uwagi prosimy kierować na ręce kierownika zawodów

piotr.kunysz@awf.wroc.pl

 

PROGRAM DNIA ZAWODÓW:

Niedziela, 7 marzec 2009 - Dzień zawodów

08.00 - 09.00 Biuro zawodów - świetlica ośrodka „Regle",

9.00-10.00 Zapoznanie z trasą (zawodnicy w nr startowych)

10.00 Otwarcie zawodów

10.00-12.00 Slalom gigant w narciarstwie alpejskim (2 przejazdy)

13.00-14.30 Konkurencje techniczne

Ok. półtorej godziny po zakończeniu konkurencji technicznych OGŁOSZENIE WYNIKOW, ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW - miejsce zostanie podane w dniu zawodów podczas ceremonii otwarcia

2008 © Copyright Elephant Pro-Sport. All rights reserved. Created by Agilers